Uslovi korišcenja

 

Poštovani,

Uslovima korišcenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeduju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

 Opšti uslovi

1. Nakon prijema narudžbe putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.

2. Nakon potvrde narudžbe od strane kupca, narudžba je neopoziva.

3. Prodavac se obavezuje da narucene proizvode isporuci ispravne i u predvidenom roku.

4. U slucaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbe. 

5. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrdene narudžbe.

6. U slucaju neuskladenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama cete biti obavešteni prilikom telefonske potvrde narudžbe.

 

Garancija kvaliteta

ProMotiv garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalni izradjeni u ProMotiv umetnickoj radionici . U slucaju defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi ProMotiv. Potrebno je da proizvod vratite u originalnom pakovanju sa racunom. Garancija ne važi u slucaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuce upotrebe.

4 - Copy.png
3.png
1.png
1 - Copy.png
3 - Copy.png
4.png
2.png
5.png
2 - Copy.png